Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 21/2019 z dnia 28 lutego 2019

w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectwa: Pomocno

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 20/2019 z dnia 28 lutego 2019

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Pomocno

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 19/2019 z dnia 28 lutego 2019

w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectwa: Góreczki Wielkie

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 18/2019 z dnia 28 lutego 2019

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Góreczki Wielkie

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 17/2019 z dnia 28 lutego 2019

w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectwa: Ostrobudki

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 16/2019 z dnia 28 lutego 2019

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Ostrobudki

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 15/2019 z dnia 28 lutego 2019

w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectwa: Sworowo 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 14/2019 z dnia 28 lutego 2019

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Sworowie

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 13/2019 z dnia 12 lutego 2019

w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectwa: Golejewo 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 12/2019 z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Golejewo

Strony