Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 1/2020 z dnia 14 stycznia 2020

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 96/2019 z dnia 31 grudnia 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 95/2019 z dnia 19 grudnia 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 94/2019 z dnia 12 grudnia 2019r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 93/2019 z dnia 11 grudnia 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 92/2019 z dnia 5 grudnia

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 91/2019 z dnia 5 grudnia 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 90/2019 z dnia 20 listopada 2019

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej i nadania jej regulaminu pracy

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 89/2019 z dnia 20 listopada 2019

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 88/2019 z dnia 20 sierpnia 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Strony