Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.5.2020 z dnia 6 lutego 2020 r.