Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.4.2020 z dnia 31 stycznia 2020r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży