Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 96/2019 z dnia 31 grudnia 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019