Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 95/2019 z dnia 19 grudnia 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019