Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 94/2019 z dnia 12 grudnia 2019r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem