Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 93/2019 z dnia 11 grudnia 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019