Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 91/2019 z dnia 5 grudnia 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019