Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 90/2019 z dnia 20 listopada 2019

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej i nadania jej regulaminu pracy