Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 88/2019 z dnia 20 sierpnia 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019