Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 87/2019 z dnia 19 listopada 2019

w sprawie zatwierdzenia na 2019 rok planu kontroli i oceny w zakresie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego