Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 3/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dzieci na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosław