Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 2/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020