Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za rok 2018 i 2019