Dorobek gminy Pakosław w 2017r

W listopadzie minął 3 rok obecnej kadencji, a za rok wybory samorządowe i podsumowanie programu za 2014-2018.

            Rok 2017 był okresem ciągłej obrony przed odebraniem obywatelom, szczególnie w gminach, dotychczasowych uprawnień wyborczych, poprzez upartyjnienie wyboru radnych i delegatów do sejmików, a także poprzez ograniczenie kadencji wójtów i burmistrzów,  a więc odebranie mieszkańcom samodzielnej decyzji o wyborze swojego organu wykonawczego – czyli wójta, burmistrza. Musimy pilnować,  by PiS nie „zdemolował” samorządów, a to przygotowuje w nowej ordynacji wyborczej – mówią politycy.

            Był to rok obrony samorządów przed próbą niszczenia i ograniczania demokracji obywatelskiej w gminach i podważania 27 lat dynamicznego rozwoju „małych ojczyzn”.

            W Warszawie w dniu 16 marca kilka tysięcy samorządowców protestowało przeciwko zapowiadanym zmianom w demokracji obywatelskiej, byliśmy tam obecni podczas zjazdu Gmin Wiejskich i wszystkich pozostałych organizacji miast, powiatów i województw.

            Po raz kolejny, w dniach 19-20 października spotkali się samorządowcy Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Miast Polskich, gdzie rządzącym przekazano stanowiska w sprawie reformowanej oświaty, finansowanie zadań drogowych na obszarach wiejskich, zarzadzania kryzysowego i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

            Był to rok intensywnej pracy, przy udziale dyrektorów szkół, przy reformowaniu systemu oświaty w gminach, likwidacji po 18 latach, gimnazjów gminnych i powrotu do 8 letnich szkół podstawowych, a także powrotu 4 – letnich szkół średnich i przywracania szkolnictwa zawodowego.

            W naszej gminie reforma oświaty przeprowadzona została sprawnie, zagospodarowane zostały wszystkie obiekty oświatowe. Dodatkowo w Sowach od września 2018 roku utworzone zostanie  3 – oddziałowe Przedszkole, z samodzielnym dyrektorem, na miejsce obecnego oddziału przedszkolnego.

            Natomiast Rada Gminy do początków roku 2018 odłożyła decyzję o utworzeniu Centrum Usług Wspólnych (CUW) planowanego, w celu tańszej i sprawniejszej obsługi księgowości w placówkach oświatowych, gminnym ośrodku pomocy społecznej i placówkach kultury. CUW –y zorganizowane zostały już w ponad 1000 gmin w kraju.

            Był to rok anomalii pogodowych, czy wręcz kataklizmów. Ostatni śnieg ubiegłej zimy spadł 25 lutego, a 11 sierpnia o godzinie 1900 nad powiatem rawickim przeszła niespotykana dotąd nawałnica oraz kolejny orkan „Ksawery” 5-6 października. Zniszczone zostały budynki mieszkalne i gospodarcze w Ostrobudkach, Góreczkach Wielkich, Pakosławiu, Chojnie, uszkodzony został kościół w Pakosławiu (dwukrotnie), parki w Pakosławiu, Golejewku i Osieku, połamane drzewa przydrożne i połacie lasów, zerwane linie energetyczne. Usuwanie szkód wymagało interwencji strażaków, sprzętu specjalistycznego, zakupu materiałów budowlanych oraz pieniędzy z budżetu gminy i budżetu Wojewody, a także wielu dni pracy służb specjalistycznych , a szczególnie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

            Blisko rok czasu zajęło opracowanie programu rewitalizacji obszaru zdegradowanego w gminie, jakim jest obszar ulic: Młyńskiej, Rolniczej, Parkowej, 22 Stycznia i 40 – lecia w Pakosławiu. Prace rozpoczęto 9 lutego od powołania Zespołu ds. Rewitalizacji. Następnie poprzez wypełnienie ankiet przez mieszkańców, dwukrotne konsultacje społeczne podczas spotkań mieszkańców, uchwałą Rady Gminy przyjęto „Wieloletni Program Rewitalizacji”.  Po zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego możemy przystąpić do   etapowania zadań, w tym w pierwszym okresie przystąpienie do rewitalizacji ulicy Młyńskiej, małego „Orlika” poprzez przykrycie zadaszeniem oraz w ramach partnerstwa remontu kościoła w Pakosławiu (I etap) i renowacji parku pałacowego. Przez najbliższe kilka lat będziemy mogli występować z wnioskami o pomoc unijną na wszystkie zadania zapisane w „Programie Rewitalizacji”.

            W minionym roku pożegnaliśmy podczas pogrzebów znane nam osoby:

Jana Wojtyczkę z Zaorla (87 lat) – męża działaczki społecznej i spółdzielczej, Edwarda Werno z Chojna (96 lat) pracowania spółdzielczości w Rawiczu,  Jana Sierpowskiego z Rawicza (64 lata) – pochodzącego z Zaorla przedsiębiorcę, Czesława Połczyka z Jemielna (68 lat) – byłego długoletniego Wójta Gminy, Mirosława Walusia z Krobi (61 lat) – byłego długoletniego Burmistrza Miasta i Gminy, Tadeusza Góreckiego z Rawicza (67 lat) – byłego Sekretarza Starostwa Powiatowego, Ryszarda Zjeżdżałkę z Pępowa – Skarbnika Gminy, Franciszka Dąbrowicza z Chojno (86 lat) – Skarbnika ZBOWiD w Miejskiej Górce, Iwonę Nowacką z Zaorla (45 lat) – założycielkę sklepu odzieżowego w Pakosławiu,  Emilię Krzyżosiak z Pomocna (90 lat) – matkę radnego gminy, Henryka Kląskałę z Chojna (85 lat) – ojca Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP  w Pakosławiu.

            Z pracą zawodową rozstali się emeryci:

Antoni Sędłak – prezes Gminnej Spółdzielni „SCH” w Pakosławiu, Danuta Lis – kierownik Oddziału Banku Spółdzielczego w Pakosławiu, Stanisława Stelmach – kierownika Referatu Urzędu Gminy, Krystyna Ilasz-Szumna – inspektor Urzędu Gminy.

            W roku 2017 organizowane były znaczące jubileusze:

- 135 Lecie OSP w Golejewie

- 40 Lecie zespołu folklorystycznego „Chojnioki”

- 60 Lecie KGW w Golejewku – Golejewie .

Uczestniczyliśmy też, wspierając finansowo, w obchodach 750 Lecia Dubina.

            Nasi sportowcy sięgają po miejsca medalowe. W marcu mieszkańcy Chojna zorganizowali uroczyste powitanie złotego medalisty (sztafeta 4x400 metrów) – Przemka Waścińskiego z Chojna. Przemek zdobył jeszcze srebro podczas zawodów lekkoatletycznych w Bydgoszczy. Wicemistrzem Polski w powożeniu zaprzęgami konnymi została Paulina Przewoźna z Ostrobudek.

            W gminie odbyło się kilka renomowanych imprez:

-  Country nad zalewem,

- Noc Świętojańska nad zalewem,

- Turniej Wsi nad zalewem,

- kino letnie nad zalewem,

- I edycja ogólnopolskiej imprezy – Poland Trophy 4x4 Terenowiec Extreme: Pakosław

- Festyn Parafialny w Golejewku.

Góreczki Wielkie były gospodarzem gminnych zawodów sportowo – pożarniczych, z udziałem 28 drużyn.

            Strażacy z OSP Pakosław odebrali nowy samochód pożarniczy – typ lekki, marki Ford, dostosowany do uczestnictwa w zdarzeniach drogowych, likwidacji szkód po wichurach i innych zdarzeniach losowych. Pakosław kilka lat oczekiwał na nowy samochód – 15 listopada wieczorem było bardzo radośnie, 8 grudnia w Poznaniu nastąpiło uroczyste przekazanie, a w Pakosławiu trwają przygotowania do poświęcenia bojowego pojazdu.

            Rok 2017 był też rokiem ważnych inwestycji, a w drogach wręcz wysypu inwestycji:

- w styczniu została oddana do użytku prywatna myjnia samochodowa

- kończona jest budowa drugiego hotelu w gminie – dużego obiektu hotelowo – gastronomicznego o nazwie „Różany Zakątek” w Osieku

- place zabaw dla dzieci pobudowane zostały w Pakosławiu, Chojnie i Niedźwiadkach

- najwięcej środków finansowych zainwestowanych zostało w drogi gminne i ulice – łącznie ponad 6,5 kilometra za ponad 4 miliony złotych. Z udziałem środków unijnych zmodernizowano drogę z Golejewka przez Ostrobudki (kierowcy mówią, „że jedzie się jak po autostradzie”), oraz drogę asfaltową na ulicy Turystycznej w Sowach, zbudowano od podstaw drogi (ulice) z trylinki w Osieku, Zaorlu, Podborowie, drogę tłuczniową z Góreczek Wielkich do Dębiny (gmina Jutrosin), wspólnie z powiatem chodnik w Sowach i kanalizację deszczową
(I etap) na ulicy Rolniczej w Pakosławiu.

            Nierozstrzygnięte są dwa duże przetargi wojewódzkie – na dofinansowanie budowy ścieżki powiatowej z Rawicza do Osieka i drugi z Golejewka do Pakosławia wraz ze ścieżką rowerową na ulicy Kolejowej.

            Co roku łącznie około 1 miliona złotych z budżetu gminy przekazujemy na fundusz sołecki (300.000zł) i na inwestycje gminne (blisko 700.000zł). Można dokonać innego wyboru, przyspieszyć spłatę zadłużenia inwestycyjnego, ale za 3-4 lata nie będzie już dotacji unijnej, tylko kredyty na inwestycje gminne. Wybór jest więc oczywisty!

            Bardzo interesujący materiał porównawczy przekazał nam Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich na temat poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego gmin w latach 2014 i 2016. Przyjęta metodologia badań pozwoliła na wyodrębnienie 7 typów gmin wg poziomu rozwoju – Gmina Pakosław zaliczona została do gmin relatywnie wielofunkcyjnych z dobrze rozwiniętym sektorem rolniczym, z wysoką zamożnością, z bardzo dobrze zorganizowaną edukacją i bardzo dobrymi warunkami mieszkaniowymi. Poziom rozwoju gminy Pakosław oceniony został jako wysoki.

            Gmina jest też trzecim pracodawcą, po Firmie „DWORECKI” i „SOMAPOL”, gdyż z budżetu gminy zatrudnione są 173 osoby (oświata przedszkolna i szkolna, administracja samorządowa, opieka społeczna, kultura).

            Trwa dyskusja o reformie samorządów, prof. Jerzy Stępień nazwał ją „zamachem na samorządy”. Mówi, że reforma może stać się atakiem na wspólnotowość samorządów, jaką jest wspólnota mieszkańców z osobowością prawną i własnością mienia komunalnego oraz odrębnością budżetu.

            Doceniajmy więc dorobek samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

 

 

Grudzień, 4.12.2017                          Wójt – Kazimierz Chudy