Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - Przedszkole w Chojnie

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - Przedszkole w Pakosławiu

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - Szkoła Podstawowa w Chojnie

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - Szkoła Podstawowa w Sowach

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - Szkoła Podstawowa w Pakosławiu

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - Gimnazjum Gminne w Pakosławiu

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - Urząd Gminy Pakosław