Uchwała nr III/23/2018

w sprawie zmiany uchwały  w sprawie podziału Gminy Pakosław na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów i liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym