Projekt "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosław" w 2020 roku

Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą zgłaszać swoje uwagi do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 8:00.