Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały określającej zasady dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie skanalizowanych w Gminie Pakosław.