Sprzedaż nieruchomości położonej w Pomocnie, dz. nr 87/2