Sprzedaż nieruchomości położonej w Osieku, dz. nr 299 - przetarg I