Rokowania po III przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości, działki 299, położonej w Osieku.