Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie WG.0050.59.2019 z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy