Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie WG.0050.55.2018 z dnia 23 października 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy