Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie WG.0050.34.2018 z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy