Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie WG.0050.30.2018 z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy