Sprawozdanie z przebiegu załatwiania petycji złożonych w Urzędzie Gminy Pakosław z rok 2017

Załączniki: