Sprawozdanie z przebiegu załatwiania petycji złożonych w Urzędzie Gminy Pakosław za rok 2016

Załączniki: