Petycja: Umieszczenie na stronach internetowych urzędu banera i linku do strony (KOMASOWANI.PL) prezentującej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTÓW.