Petycja o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza.

Odpowiedź na petycję - umieszczono plakaty i zrobiono zakładkę na stronie internetowej pakoslaw.pl