Kliknij, aby wyszukać uchwałę
Wpisz fragment tekstu jaki zawiera uchwała
Wybierz temat, aby zaznaczyć więcej niż jedną opcję, wciśnij CTRL i wybierz kategorie
Np: 2020-01-22
Np: 2020-01-22
Określ przedział czasowy, w jakim została podjęta uchwała
Wybierz jedną kadencję lub kilka kadencji (wciśnij CTRL i zaznacz/odznacz szukane kadencje)
Uchwała nr XIII/109/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
Numer sesji (data): XIII (2019-12-30)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_109.pdf9.48 MB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_109.pdf240.59 KB
PDF icon przeglosowanie_autopoprawki_do_projektu_budzetu_na_2020.pdf238.13 KB
Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2020 - 2023
Numer sesji (data): XIII (2019-12-30)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_108.pdf6 MB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_108.pdf241.23 KB
Uchwała nr XIII/107/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
Numer sesji (data): XIII (2019-12-30)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_107.pdf802.9 KB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_107.pdf240.62 KB
PDF icon przeglosowanie_autopoprawki_do_zmiany_uchwaly_budzetowej_na_2019rok.pdf238.51 KB
Uchwała nr XIII/106/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019
Numer sesji (data): XIII (2019-12-30)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_106.pdf443.88 KB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_106.pdf240.75 KB
Uchwała nr XIII/105/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Pakosław
Numer sesji (data): XIII (2019-12-30)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_105.pdf260.08 KB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_105.pdf241.46 KB
Uchwała nr XIII/104/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Gminy Pakosław na 2020 rok
Numer sesji (data): XIII (2019-12-30)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_104.pdf303.41 KB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_104.pdf242.89 KB
Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa oraz Spraw Społecznych Rady Gminy Pakosław na 2020 rok
Numer sesji (data): XIII (2019-12-30)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_103.pdf322.19 KB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_103.pdf243.06 KB
Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie petycji dotyczącej budowy ścieżki rowerowej na odcinku Rawicz - Osiek
Numer sesji (data): XIII (2019-12-30)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_102.pdf418.77 KB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_102.pdf240.93 KB
Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Numer sesji (data): XIII (2019-12-30)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_101.pdf408.97 KB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_101.pdf241.44 KB
Uchwała nr XIII/100/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosław w 2020 roku
Numer sesji (data): XIII (2019-12-30)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_100.pdf1.48 MB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_100.pdf240.91 KB

Strony