Stanowisko Nr I/2015 Rady Gminy Pakosław

w sprawie finansowania pobytu osób w domach pomocy społecznej