Komisja Rewizyjna - VII kadencja

Skład komisji:

1.Jakubowska Agnieszka - przewodnicząca

2.Pokładek Albin - zastępca

3.Skrzypek Piotr - członek