Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa oraz Spraw Społecznych - VIII kadencja

Skład komisji:

1. Danuta Guzikowska - Przewodnicząca

2. Maciej Gniazdowski - Zastępca

3. Paweł Kląskała - Członek

4. Mariola Kusztelak - Członek

5. Robert Lisiecki - Członek

6. Dariusz Niedźwiedź - Członek

7. Michał Wawrzyniak - Członek