Komisja Gospodarki Mienia Gminnego, Finansów i Ładu Przestrzennego - VII kadencja

Skład komisji:

1. Kusztelak Mariola - przewodnicząca

2. Andrzejak Bogumiła - zastępca

3. Naglik Aleksander - członek