Komisja Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego - VIII kadencja

Skład komisji:

1. Hubert Wojtkowski - Przewodniczący

2. Jarosław Kaczor - Zastępca

3. Agata Karaś -  Członek

4. Paulina Przewoźna - Członek

5. Elżbieta Łakoma - Członek

6. Paweł Sierpowski - Członek

7. Agnieszka Jakubowska - Członek

8. Anita Rabiega - Członek