Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w okresie od 01-09-2016 r. do 30-06-2017 r."