Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego