Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Pakosław – Sowy, etap I

Pakosław: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pakosław - Sowy, etap I
Numer ogłoszenia: 148832 - 2015; data zamieszczenia: 18.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Góreczki Wielkie i Ostrobudki - etap II

Pakosław: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Góreczki Wielkie i Ostrobudki - etap II
Numer ogłoszenia: 38954 - 2015; data zamieszczenia: 20.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy zbiorniku wodnym "Pakosław" - etap II

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy zbiorniku wodnym Pakosław - etap II
Numer ogłoszenia: 9680 - 2015; data zamieszczenia: 14.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Góreczki Wielkie i Ostrobudki - etap II

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Góreczki Wielkie i Ostrobudki - etap II
Numer ogłoszenia: 197475 - 2014; data zamieszczenia: 16.09.2014
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Chojno

Pakosław: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Chojno
Numer ogłoszenia: 100561 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Osiek

Data publikacji: 22 luty 2013 roku
Termin składania ofert: 11 marzec 2013 roku
 
Pakosław: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Osiek
Numer ogłoszenia: 76492 - 2013; data zamieszczenia: 22.02.2013
 

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia oraz budowę ścieżki pieszo - rowerowej w Ostrobudkach

Data publikacji: 3 września 2012 roku
Termin składania ofert: 18 września 2012 roku
 
Pakosław: Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia oraz budowę ścieżki pieszo - rowerowej w Ostrobudkach
Numer ogłoszenia: 328464 - 2012; data zamieszczenia: 03.09.2012

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chojno

Data publikacji: 5 lipca 2012 roku
Termin składania ofert: 23 lipca 2012 roku
 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chojno
Numer ogłoszenia: 237876 - 2012; data zamieszczenia: 05.07.2012
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa placu zabaw z ogrodzeniem oraz boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Góreczki Wielkie

Data publikacji: 4 lipca 2012 roku
Termin składania ofert: 19 lipca 2012 roku
 
Budowa placu zabaw z ogrodzeniem oraz boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Góreczki Wielkie
Numer ogłoszenia: 235638 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia w miejscowości Sworowo

Data publikacji: 4 lipca 2012 roku
Termin składania ofert: 19 lipca 2012 roku
 
Pakosław: Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia w miejscowości Sworowo
Numer ogłoszenia: 234844 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012
 

Strony