Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław (Zn.RGRB.271.5.2019)