Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i ul. Podgórze w Pakosławiu (Zn. RGRB.271.7.2019)