Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Chojno oraz Sowy"