Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sworowo

Ogłoszenie nr 588490-N-2019 z dnia 2019-08-21 r.

Gmina Pakosław: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w miejscowości Sworowo
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osiek, Pakosław i Sowy

Początek formularza

Ogłoszenie nr 606986-N-2018 z dnia 2018-08-22 r.

Gmina Pakosław: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osiek, Pakosław i Sowy
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Chojno oraz Sowy

Ogłoszenie nr 593831-N-2018 z dnia 2018-07-24 r.

Gmina Pakosław: Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

w miejscowościach Chojno oraz Sowy
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomocno

Ogłoszenie nr 617731-N-2017 z dnia 2017-11-17 r.

Gmina Pakosław: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomocno
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osiek i Pomocno

Ogłoszenie nr 575617-N-2017 z dnia 2017-08-22 r.

Gmina Pakosław: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osiek i Pomocno
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Strony