Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić Gmina Pakosław w 2017 roku