Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić Gmina Pakosław w 2019 roku