Plan rozwoju miejscowości Golejewko

Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Golejewko. Plan rozwoju będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji podejmowanych przez organy rady sołeckiej i władze Gminy Pakosław, dotyczących przedsięwzięć rozwojowych.

Plan rozwoju miejscowości Golejewo

Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Odnowy Miejscowości Golejewo. Plan rozwoju będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji podejmowanych przez organy rady sołeckiej i władze Gminy Pakosław, dotyczących przedsięwzięć rozwojowych.

Plan rozwoju miejscowości Osiek

Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Rozwoju Miejscowości Osiek. Plan rozwoju będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji podejmowanych przez organy rady sołeckiej i władze Gminy Pakosław, dotyczących przedsięwzięć rozwojowych.

Plan rozwoju miejscowości Niedźwiadki

Plan odnowy miejscowości stanowi istotną przesłankę pozytywnych zmian, ułatwiając władzy samorządowej podejmowanie decyzji. W jego przygotowaniu uczestniczyli liderzy lokalni i mieszkańcy miejscowości. Oznacza to, że w proces ten włączone zostało szerokie spektrum odbiorców późniejszych działań.

Plan rozwoju miejscowości Białykał

Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Białykał. Plan rozwoju będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji podejmowanych przez organy rady sołeckiej i władze Gminy Pakosław, dotyczących przedsięwzięć rozwojowych.

Strony