Wybór organizacji, które w 2016 roku realizować będą zadania publiczne.

"Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami".

Załączniki: