Wybór organizacji, która w 2017 roku realizować będzie zadanie publiczne.

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Załączniki: