Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Pakosław - 11.05.2016

„Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”